طنز چریکو

نکته های چرکو 30

"دستکاری" 

 

- سلام چریکو؛ 

 

سلام جان!

شاد و خوشحالی؟ خدا را شکر ، بهتر از این نمی شه ، هم کیشان وبگذر شاد باشند ، چریکو نیز سر حال است. 

 

- از هنر بگو :  

 

هنر ، هنر یعنی اگر میوه گران است  

                            نباشی فکر بنزین ، نان که سهل است

به پرداخت قبوض برق و آب و قبض "همراه"  

                            نگویی عجله کار شیطان رجیم است 

 

- واه! چه هنرمند ، ولی اختلاف من و تو در تعریف هنر ، زمین تا آسمان است! 

 

ای روزگار!

آنچه بیشهر را کند از نعمت وحدت معاف  

                                              اختلاف است اختلاف

آنچه می زایـد از آن خـروارها کار خلاف  

                                              اختلاف است اختلاف

آنچه سازد جاده ای در راه چهتل یا به شیف  

                                              پیش پاهای تو کیف

چاله چوله می کند این جاده را هموار و صاف  

                                              اختلاف است اختلاف 

 

- نگاه کن چریکو ، اصلاً حد و حدود را رعایت نمی کنی ، مگر تو چقدر چیز می فهمی ؟ مگر تو چه کاره ای؟ 

 

من نه اهل زد و بندم و ندارم کلکی 

                                             نمکی ام نمکی ام نمکی!

حامل بار نمک ، حامل کلی کلکی (koleki

                                             نمکی ام نمکی ام نمکی! 

 

- ای چریکوی شیطون ، یکم خندیدم ، جدای از شوخی ، تا حالا قلبت "تاپ تاپ" کرده ، یعنی بجز دکتر کسی صدای "تپ تپ" قلبت رو شنیده؟ 

 

الا یا ایها الدکتر ، کند قلبم تاتاک تیکا

             وزان پس می زنم هر دم ، به روی شاخه جیک جیکا

روم از کوره بیرون من ، چو می بینم معشوقا

              اگر چه صاحب پوستی کلفتم ، عین لاستیکا 

 

- خوب ، که اینطور! ، بعدش چی؟ اگه در این بین نامه ای رد و بدل شد چی؟  

 

می رسد نامه ای از وعده همه روزه برات ، آره جون سبیلات

غم مخور کام تو شیرین میشه مثل شوکولات ، آره جون سبیلات

عوض گیوه به پای تو رود اورسی جیر ، آره جون سبیلات

همه راحت می شن از درد دل و پرت پلات ، آره جون سبیلات 

 

- اینها خرافات و رمالی است ، واقعیت رو بگو؟ 

 

هر آن کس شد گرفتار خرافه ، ز عقل و همت و بینش معافه

کسی که رفت در راه خرافه ، شود در طول عمر خود کلافه

همیشه حل مشکل راه دارد ، ولی راه خرافه چاه دارد 

 

- چریکو ؛ می دونی چیه؟ ، اینها همه وعده است ، اینها همه وعیده! ، اینها همه اش بده ، آخر عاقبت نداره! 

 

وعده را رد نکن ای ساده دل وعده زده ، کی می گه وعده بده؟

وعده در کشور ما حشمت و جاهی دارد ، بارگاهی دارد

بس که بازار چاخان بازی و وعده شده داغ ، داغ مانند چراغ

مخ من داغ تر از موسم "قلب الاسده" ، کی می گه وعده بده؟