طنز چریکو

کاریکاتور

خوانندگان جان سلام   

 

 هر چند اون بالا یه تصویری همیشه از زیر عینک به شما لبخند می زنه ولی برای اینکه نشان بدهم من هم می توانم آپ شوم ، با خود گفتم در این وبلاگ جای فوتو خالی است ، باید دست به کار بشوم ، در بی سوژگی کنونی هم که شده ، هر از چند گاهی نمایش کاتوری از کاری های فوتو ، خالی از لطف نیست!

هر چند سرعت بالای دایال آپ بلاد کبیر هلیله ، کندی اتصال به شبکه جهانی اینترنت را پوشش می دهد ، منتهای مراتب خواهش می کنم ، بخاطر من هم که شده به هر صورت ممکن و هر طور که توانستید ، دیدن این پست را از دست ندهید.  

 اولیشو نیگاه :