طنز چریکو

نکته های چرکو ۷

خوانندگان جان سلام  

 

دیدگاه چرکو در ارتباط با آینده بلاد کبیر هلیله در نگاه نظرات وبلاگها   

                                                                 

                                                                   (۱)

 

 

  

                                                                   (۲)

   

 

  

                                                                   (۳)

 

 

 

 

نتیجه گیری چرکو :  

 

یا باید در بلاد کبیر هلیله ماند و با تغییر ژنتیک پرنده شد یا باید از بلاد کبیر هلیله رفت و پشیمان شد!!!