طنز چریکو

پشت پرده ترانه ها ۳

خوانندگان جان سلام

می دانم که مشتاقانه منتظرید تا بار دیگر اهداف پنهان شعری سروده شده را مورد بررسی قرار دهیم.

اشعار مورد استفاده محصول سال ۱۳۹۰ از شاعری بلند آوازه در بلاد کبیر هلیله می باشد:

من از بلاد کبیر هلیله می آیم
مثال آدم شل پله پله می آیم
تنم ز چرک و چپل گشته چون تلگدونی
ز نزد چرکوی زشت قبیله می آیم
صدای فیکه بلند است توی درباغی
نه از شمال نه هیرو ز قبله می آیم
برای قاب تریشوک و مرمرشک و هکال
نه توسون و  نه زمسون  به چله می آیم
نه بلتکی و نه جاجیم خواهم از چرکو
صدام نکن که  بی اله بله می آیم

مشاهده می گردد که شاعر خواسته یا ناخواسته به طرز مرموزی به بهانه وصف چرکو همه اشارات خود را متوجه وبلاگ نویسان بلاد کبیر هلیله نموده است . 

آنجا که می گوید : 

صدای فیکه بلند است! و یا  اشاراتی به قاب تریشوک و مرمرشک ! 

چرکو بدون مقدمه و با توجه به نظراتی که شاعر در پیغامهایش برای اینجانب فرستاده برای نشان دادن اهداف واقعی سراینده تصویر زیر را برای بار اول پیش روی شما قرار می دهد! 

 

 

 

 انجمن وبلاگ نویس بلاد کبیر هلیله

 

ضمنا چرکو از همه کسانی که از راههای دور و نزدیک وبلاگ نویسند و بخاطر عدم وجود نماد تصویری از آنها مشاهده نمی گردد کمال پوزش بعمل می آورد.