طنز چریکو

نکته های چرکو ۱

خوانندگان جان سلام 

 

 در " نکته های چرکو"  دیدگاهها ، نظرات و نتایج حاصل از تحقیقات چرکو پیش روی شما قرار می گیرد.

 

 قبله در بلاد کبیر هلیله

به تصویر زیر بارها نگاه کنید  :

  

 

 

 اگر نتوانستید نگاه کنید در ابتدا آن را در هارد pc خود ذخیره نمائید

 

خانه خود یا خانه پدری خود را پیدا کردید.

چرکو چون به منابع ماهواره ای تصاویر گوگل ارث دسترسی دارد ، تصویر بالا را در اختیار منجمان و قبله نگاران قرار داد تا کنکاشی مفصل به روی آن انجام دهند.

نتیجه گیری چرکو :

در تصویر ، سه مسجد ملاحظه می گردد با قبله ای واحد که هیچ مشکلی در امتداد قبله آنها نیست .

اما در بعضی نقاط خطوطی کم رنگ ملاحظه می گردد که  قبله فرضی ( امتداد دیوار اتاق ) منزل چرکو و منازل مردمان ما می باشد .

و البته در تداخل با خطوط قبله مساجد !!!

حالا چرکو مانده و این همه نماز که به غیر از مسجد در خانه خود و خانه پدری خوانده.

حاشیه نویسی چرکو :

به اعتقاد چرکو شبهه ای بزرگ در این تصویر نهفته است.

هر چه به شمال بلاد کبیر هلیله می رویم فاصله عرضی خطوط قبله مساجد رو به کاهش است .

پس چنانچه چهتل یا زمین های مسیر برج تا سه راه باغ زهرا از حضور ما آسوده گشتند ،بنا به شرح تصویر ، مسجد بعدی حتما در ضلع شمالی اسکله صیادی  بنا می گردد !

و شما خوانندگان جان  

حساب کنید تعداد مساجد تا  " چه لودری " ، " آقای سید احمد " و نهایت " دره میخور " !